• തല_ബാനർ

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ചെംഗ്ഡു ഒപ്റ്റിക്-വെൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

വിലാസം

No.129 തായ്‌പിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, പെങ്‌ഷൗ സിറ്റി, ചെങ്‌ഡു സിറ്റി, സിചുവാൻ പ്രവിശ്യ.

ഫോൺ

+8613048903326

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക